Poistenie

UNION poistenie

zájazdové (komplexné) poistenie - balíček, ktorý kryje nie len liečebné náklady, ale aj úrazové poistenie, poistenie batožiny, nevyčerpaných služieb, meškania dopravného prostriedku, storna zájazdu a mnoho ďalšieho v závislosti od zvoleného balíčka a výšky krytia (štandardný balíček 1,70 €/deň/os)

krátkodobé (individuálne) poistenie – poistenie liečebných nákladov v zahraničí, dá sa pripoistiť aj asistenčná služba pre auto, batožina, úrazové poistenie, zodpovednosť za škodu a iné. Najčastejšie sa využíva pri cestách do zahraničia „na vlastnú päsť“ (cena záleží od počtu dní, v priemere 0,90 €/deň/os. Čím viac poistených dní tým je cena na deň lepšia)

celoročné poistenie – pre tých čo často cestujú do zahraničia sa oplatí uzatvoriť celoročné cestovné poistenie. Na výber 3 balíčky (Klasik, Komfort, Storno Komfort)

Celoročné poistenie

Balík poistenia

Klasik

Komfort

Komfort Storno

poistenie liečebných nákladov v zahraničí

poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii

poistenie batožiny

poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

úrazové poistenie

poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla

poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku

poistenie storna objednanej služby

poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb

Európa *

18,05 €

23,77 €

29,47 €

Svet **

37,05 €

46,60 €

53,20 €

* Európa - európske štáty a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a európska časť Ruskej federácie, s výnimkou Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia

** Svet - všetky krajiny sveta s výnimkou Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia

Celoročné cestovné poistenie Slovenská Republika

poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii

poistenie batožiny

poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

úrazové poistenie

poistenie storna objednanej služby

poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb

Cena

8,55 €

14,26 €

18,06 €